Виховна робота

Вітання татусям


Як правильно організувати роботу класного керівника з учнями? З чого почати?

Класне керівництво — основна форма організації виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Якщо звернутися до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434), ми можемо знайти таке визначення:
«Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту».
Класний керівник планує і координує всю виховну роботу з класом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє розвитку самоврядування в класі, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить відповідні заходи щодо профілактики правопорушень.
Зараз кожен вчитель знає, що одним із перших принципів роботи з дітьми є особистісний підхід у вихованні. Але, насправді, справа в інтерпретації цього підходу. Кожна дитина в класі знає, що вона найкраща. Саме з вивчення індивідуальності кожної дитини і діагностики її особистісних можливостей починає свою роботу вчитель, приймаючи дітей у клас.
Установлення особистісних контактів і зближення учнів починаються з першого дня. Спробуйте почати своє знайомство з оформлення в класі стенду з фотографіями школярів, під якими будуть лише позитивні епітети. Дібрати ці епітети допоможуть самі діти. Таким чином, вони отримають важливий  життєвий  досвід  —  слід  бачити в людині хороше, навіть якщо вона не є твоїм другом.
Наступним кроком може бути анкета.
1.     Кого із однокласників ти узяв би із собою на ненаселений острів? Чому?
2.     Яку одну річ ти узяв би із собою у космос?
3.     Кого ти обрав би командиром у туристичному по- ході? Чому?
4.     Яка справа тобі до душі?
За даними анкетування вчитель виявляє лідерів. Зазвичай це складні особистості, але з ними цікаво працювати. Потім комплектуються групи за бажанням дітей. При цьому необхідно зацікавити дорученнями, чітко сформулювати як обов’язки, так і обмежуючі умови. Кожен учень повинен чітко уявляти, за що він відповідає і хто йому підпорядковується. Учні мають зрозуміти: свобода — це зовсім не вседозволеність, кожен повинен відчувати відповідальність перед колективом.
Слід  пояснити  дітям  організаційну   структуру   класу — поділ на мікрогрупи по п’ять осіб, що допомагає дітям ближче познайомитися, краще піклуватися одне про одного, надає можливість швидше вирішувати міжособистісні конфлікти.
Така організація класу сприяє формуванню толерантності до представників різних етнічних і конфесійних груп  і виникненню дружніх стосунків у колективі. Навички, одержані в процесі групової організації колективу, включають вміння слухати, знаходити спільну точку зору, правильно спілкуватися, вирішувати конфлікти і працювати спільно. При груповій організації класу значно легше і швидше засвоюються моральні принципи.
Склад груп можна періодично змінювати. Надалі він може формуватися за принципом «Щасливий випадок»: учні витягують папірець з номером групи, а потім обирають доручення.
Школярі опиняються в ситуації, коли вони не відчувають себе об’єктом виховання, не відчувають педагогічної нарочитості. Дитина обирає близьку собі справу та удосконалюється у ній, творчо сприймаючи всі несподіванки динамічного і складного світу.
Кожна група чергує у класі протягом тижня, за цей період проводиться класна година і випускається газета. Щомісяця всі групи, що чергували, звітують перед класом про виконану роботу: чергування по школі, добрі справи, які вони придумали і зробили. Наприклад, одна група зібрала у класі домашню бібліотеку, друга допомагала хворому учневі у виконанні домашніх завдань. Діти мають зрозуміти, що чим більше душі вони вкладуть у турботу про друга, тим більшим буде в них почуття радості. Навчіть дітей одержувати задоволення від добрих, корисних справ. Це скромний, але впевнений крок на шляху до морального становлення особистості.
Не забувайте проводити в класі «День іменинника». Зберіть дітей перед початком занять, і нехай вони у своїх міні-виступах побажають іменинникові тільки приємне; навчіть їх знаходити потрібні слова. Нехай діти покажуть, наскільки вони проникливі. Таким чином ви навчаєте їх діалогу, культури спілкування. Можна зробити невелику концертну програму «На чарівному стільці». Кожна дитина відчуватиме це піднесення і матиме можливість відчути себе єдиною неповторною особистістю.
У такому класі будуть створені адекватна самооцінка учнів і найвищий рівень психологічної комфортності.
Коли відчуєте, що організація запрацювала, проведіть тест серед учнів та батьків на тему «Моя думка про клас». Це можна зробити після першого семестру.
Тест «Моя думка про клас» (для дітей)
1.     Самопочуття у класі:
а) мені тут гарно, почуваю себе в колі друзів;
б) маю окремих друзів;
в) скоріше за все, я почуваю себе одиноким.
2.                 Ставлення до класу:
а) дорожу класом;
б) не міркував про важливість класу в моєму житті;
в) хотів би перейти до іншого класу або до іншої школи.
3.                 Наявність мети роботи в класі:
а) гадаю, у класі проявляється турбота про кожного учня і про мене також;
б) вважаю важливим, що проявляється турбота не тільки про учнів класу, але й про мешканців мікрорайону;
в) не відчуваю зацікавленості у моєму благополуччі.
4.                 Ставлення до діяльності класу:
а) цілком задоволений роботою класу;
б) хотів би внести вагомі корективи у діяльність класу;
в) вважаю, що потрібно цілком змінити роботу класу.
5.                 Ставлення до колективної творчої справи (КТС) класу:
а) у класі проводиться колективна творча справа, я завжди беру в ній участь;
б) хотілося б частіше проводити колективну творчу справу;
в) нашому класу не потрібна колективна творча справа.
6.                 Спілкування в класі:
а) згоден, що більшість учнів прагне до спілкування одне з одним;
б) вважаю, що дружать у цілому тільки мікрогрупи;
в) вважаю, що дружба між усіма у нашому класі неможлива.
7.                 Творче самовираження:
а) задоволений, що можна проявити себе в класі;
б) у класі я відкрив у собі деякі здібності й маю можливість їх розвивати;
в) вважаю, в мене є здібності, про які у класі не знають.
Тест «Моя думка про клас» (для батьків)
1.     Самопочуття в класі:
а) моя дитина почуває себе в класі в оточенні друзів;
б) спілкується тільки з окремими дітьми;
в) часто почуває себе самотньою.
2.                 Ставлення до класу:
а) дитина дорожить класом;
б) не замислюється про роль класу у власному житті;
в) хотіла перейти до іншого класу або до іншої школи.
3.                 Наявність мети роботи в класі:
а) у класі турбуються про мою дитину;
б) клас допомагає не тільки учням, але й оточуючим;
в) не відчуваю особливої турботи про мою дитину в класі
4.                 Ставлення до діяльності класу:
а) у цілому задоволений роботою класу;
б) вніс би вагомі корективи до роботи класу;
в) вважаю, що потрібно цілком змінити роботу в класі.
5.                 Ставлення до колективної творчої справи класу:
а) позитивно ставимось до КТС;
б) необхідно частіше проводити КТС;
в) КТС у нашому класу не потрібна.
6.                 Спілкування в класі:
а) більшість учнів налаштована на дружні стосунки з усіма в класі;
б) дружать в основному групами;
в) вважаю, дружба між усіма в класі неможлива.
7.                 Творче самовираження:
а) у класі є можливість, щоб моя дитина проявила себе;
б) моя дитина має в собі здібності і має можливість реалізувати їх;
в) моя дитина має здібності, але в класі їх не помічають.
Підрахунок балів робиться за допомогою наведеної нижче таблиці.
Дешифратор методики

Питання анкети
Кількість балів за варіантами тверджень
а
б
в
1
10
2
–10
2
10
2
–10
3
10
20
–10
4
10
5
–10
5
20
10
–10
6
10
5
–5
7
10
20
–10
 При підрахунку балів найбільша їх кількість може скласти 100, а найменша (найгірший варіант) — –65.
Але не перебільшуйте значення колективізму. Якщо дитина освічена, шляхетна, коректна, але любить самотність, хіба можна її вважати невихованою? Не забувайте — згуртованість колективу не є єдиним критерієм вихованості!
Організація роботи з батьками (на допомогу класним керівникам)

Найпоширенішою формою групової роботи з батьками є батьківські збори.
Батьківські збори проводяться один раз на місяць або чверть, залежно від особливостей класу, віку учнів, контингенту батьків. Якщо більшість батьків класу вже мають старших дітей, їм уже не треба розтлумачувати практику та теорію поведінки з дитиною-школярем.
Якщо батьки — переважно люди молоді, то для набуття власного батьківського педагогічного досвіду їм необхідно зустрічатися і з педагогами, і з фахівцями набагато частіше.
Важливо заздалегідь повідомити батьків про терміни проведення батьківських зборів, уже під час першої зустрічі ознайомити їх з розкладом спільних заходів на навчальний рік. Така передбачливість педагогів дуже дисциплінує батьків і дає зрозуміти, що школа цілеспрямовано опікується проблемами родини й приділяє співпраці з нею велику увагу.
Упродовж навчального року класному керівникові треба провести чотири обов'язкових батьківських зборів. На жаль, практика свідчить про те, що зборів на одні чи двоє буває більше: все залежить від конкретних проблем, які вимагають додаткових зборів.
Перші батьківські збори, як правило, є організаційними й проводяться наприкінці серпня — на початку вересня.
Наступні декілька є тематичними зборами: потреби батьків, класного керівника, школи, актуальність обговорюваних тем.
Останні збори року є підсумковими та проводяться наприкінці навчального року в травні.
За змістом батьківські збори можуть бути поточними, тематичними або
підсумковими.
Поточні батьківські збори — це збори з традиційним порядком денним: результати чверті, проведених заходів, свят і походів.
Тематичні батьківські збори — це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена більшість батьків класу. Тематичні батьківські збори зазвичай мають просвітницький характер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей.
Підсумкові батьківські збори — це збори, метою яких є підбиття результатів розвитку дитячого колективу за певний час. Під час таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення всіх учнів, власної дитини, порівняти колишні досягнення з найновішими. Залежно від теми га мети, підсумкові батьківські збори можна проводити в будь-якій формі: це можуть бути урочисті свята, багаття, походи, збори.
Але якими б не були за змістом батьківські збори, вони все одно вимагають ретельної підготовки: їхня ефективність пропорційна ретельності планування, продуманості сценарію, який педагог розробляє або самотужки, або з допомогою батьківського комітету класу й учнів. Має сенс підготувати до кожних батьківських зборів діагностичний або статистичний матеріал, пов'язаний із вивченням окремих аспектів життя учнів класу: корисність зборів для батьків полягає в отриманні особливо актуальної для них саме на цей час інформації. Тому батьківські збори доцільно урізноманітнити такими рубриками, які згодом можуть стати традиційними: «Історія виховання дітей у родині», «Видатні педагоги світу», «Традиції виховання народів світу», «Крилаті фрази про виховання», «Абетка виховання дітей у родині», «Радимо прочитати», «Книжкова полиця батьків», «Обговоріть разом із дитиною», «Скринька мудрості», «Творча майстерня родини» та ін.
Ці та інші рубрики дозволять зробити батьківські збори незвичайними, їх рейтинг зміниться на краще, сприятиме більш тісним взаєминам у ланцюжку «вчитель — учень — батьки».
Значну увагу класному керівникові слід приділити формуванню традицій проведення батьківських зборів: це дозволить викликати в батьків інтерес до зборів, відповідальність і потребу брати участь у справах клас­ного колективу.
Які з традицій батьківських зборів є значущими й ефективними? Наприклад, традиція заохочення активних батьків здійснюється в різних формах: чи то нагородження грамотами, дипломами, сувенірами, зробленими руками учнів, чи то концертна програма, випущені іменні вітальні стіннівки або медалі.
Велике значення для усіх членів родини мають листи подяки, які класний керівник надсилає як учневі додому, так і його батькам на роботу. Великим стимулом для дитини може стати лист подяки, отриманий сім'єю у день народження дитини.
Незмінною темою батьківських зборів можуть стати й певні ритуали. Наприклад, ритуал, умовно названий «Чарівною скринькою», який полягає в написанні дітьми до кожних батьківських зборів листів. Такий ритуал можна започаткувати вже з першого класу У своїх листах діти можуть розповісти про те, що їм часом важко сказати вголос.
Якщо такий ритуал вкорінюється, батьки з нетерпінням чекають на нього. Іноді традиція написання один одному листів стає ще й сімейною, про що батьки із задоволенням розповідають і дякують за таку нову можливість спілкування.
Для класного керівника дуже важливою є думка батьків про проведені збори. Доречно вводити до сценарію батьківських зборів елементи рефлексії (усний або письмовий аналіз батьками результатів зборів, колажу або стіннівки), тому що ретельно підготовлені, змістовні, не стандартні за формою й актуальні за значенням батьківські збори дійсно можуть перевернути свідомість тат і мам, розбудити в них величезний виховний потенціал і бажання допомогти своїй дитині стати щасливою. Щоправда, існують ще дві умови ефективності батьківських зборів: потреба в них дорослих та авторитетність педагога в очах батьків.
Батьківська конференція
Важливою формою групової роботи з батьками є конференція.
Конференції доцільно проводити як обмін досвідом з виховання дітей або думками з певної проблеми. Предметом обговорення батьківської конференції можуть стати документи з реформування шкільної освіти (дванадцятибальна система оцінювання знань учнів та її зміст або, наприклад Конвенція про права дитини). Конференція, як і будь-яка зустріч із батьками, готується та планується заздалегідь ретельно: відповідна літературна виставка, вивчення думки дорослих, дітей і вчених. Під час конференції може бути ухвалене рішення в рамках обговорюваної проблеми, що неможливо здійснити за відсутності батьків.
Темою для обговорення на батьківській конференції можуть бути й нагальні проблеми навчального закладу: оформлення і ремонт шкільної будівлі, плідність співпраці родини й школи, моральні й естетичні аспекти організації шкільних свят, результати атестації навчального закладу й багато чого іншого.
Доброю традицією школи є щорічні конференції батьківських комітетів класів, які можна проводити двічі на навчальний рік.
На початку року представникам батьківських комітетів класів демонструється готовність школи до нового навчального року, розповідається про досягнуті успіхи, про плани на майбутнє, в яких особлива роль відводиться співпраці з батьками.
Напередодні канікул підбиваються підсумки, відзначається внесок батьківських комітетів у співробітництво зі школою, окреслюються проблеми, які потребують батьківської допомоги.
Не треба нехтувати при цьому зустрічами окремих батьків і батьківських комітетів з адміністрацією школи, фахівцями різних галузей, з педагогічним колективом.
Наприклад, зустріч батьківського комітету класу з переможцями інтелектуальних марафонів, учасниками олімпіад, призерами різних змагань дає величезний стимул для подальшої співпраці учнів і батьків.
Зустрічі поколінь
Ще однією традицією в роботі з класним колективом є проведення зустрічі поколінь на честь свята Перемоги, яке дозволяє на краще змінити взаємини дорослих і дітей. Нагадуємо, що всі ці заходи вимагають від педагога серйозної підготовки, неабияких душевних і фізичних витрат.
Неоціненне значення батьківські зустрічі можуть мати під час роботи і; так званими проблемними дітьми. Зрозуміло, що проблемними вони стають, зокрема, і через нестачу спілкування, розуміння та сприйняття рідними і близькими людьми. За таких умов зустрічі з батьками інших дітей, авторитетність чужих батьків в очах проблемної дитини можуть зробити набагато більше, ніж плідна співпраця фахівців найвищого рівня.
Батьківські клуби
Цікавою формою роботи з батьками є батьківські клуби. Батьківські клуби — це об'єднання за інтересами: спільне захоплення дітей і батьків, однакове розуміння проблеми. Не менш важливим є також інтерес до вивчення літератури з проблем виховання.
Організація клубів батьків — справа, яка згуртовує батьків, розвиває власну спостережливість під час виховання дітей, формує адекватність батьківської самооцінки та критичність до, власних методів виховання, і загалом допомагає уникнути в майбутньому проблем підліткового віку. У батьківському колективі завжди знайдуться ті, що зацікавлені у вивченні різних систем та певних напрямів виховання і навчання. Саме таких батьків слід залучати до участі в клубній роботі.
Засідання клубів зазвичай проводяться три-чотири рази на рік. Батькам вчасно пропонується тематика клубних занять, до якої вони можуть вносити корективи. Останнім часом через ситуацію, пов'язану з поширенням наркоманії і токсикоманії в суспільстві, батьки прагнуть якомога більше знати про цю проблему. Неформальна обстановка занять у клубі, залучення фахівців, можливість перегляду відеоматеріалів, зустрічі з тими, хто пережив подібні проблеми у вихованні дітей,— усе це може зробити роботу клубу корисною і необхідною в житті школи. Заняття в клубі згуртовують однодумців-ентузіастів, здатних згодом стати авторитетними товаришами багатьом дітям, яких спіткали серйозні життєві проблеми.
Великою підмогою в роботі класного керівника з учнями можуть стати клуби творчості, членами яких є цілі сім'ї. Такі клуби об'єднують дітей та їхніх батьків спільним захопленням, яке формує зовсім інший простір для обопільних особистісних взаємин. Вивчення світу тварин і рослин, флористика, живопис, поезія та спорт, шиття та плетіння — усі ці інтереси можуть стати підставою для створення клубу
Клубне заняття — це не лише зустріч захоплених людей: це традиції і звичаї спілкування, це вплив на майбутні вчинки людини, це формування її культури та характеру. Класному керівникові слід заохочувати батьків до участі у клубній роботі. Доброю традицією класу може стати щорічна презентація досягнень клубу: чи то у форматі маленького відеофільму, виставки робіт учасників клубу або благодійного аукціону тощо.
Індивідуальна робота з батьками
Чи не найпровіднішу роль у роботі класного керівника відіграє індивідуальна робота з батьками, формами якої можуть бути індивідуальні консультації, бесіди, відвідування вдома.
Індивідуальні консультації проводяться за ініціативи батьків або класного керівника. Приводом для запрошення батьків на консультацію можуть стати результати спостережень педагога за дитиною, проблеми в спілкуванні дитини з однолітками або педагогами, конфліктні ситуації. Під час підготовки та проведення індивідуальної роботи з родиною існують певні етичні правила спілкування з батьками. Необхідно заздалегідь обговорити можливість проведення такої консультації. Батьків слід запрошувати на консультацію доброзичливо та спокійно. Час консультації або бесіди має бути чітко обговорено. Батьки не повинні чекати своєї долі під дверима. Бажано, аби на зустрічі були присутні обидва з батьків. Мету консультації, її актуальність треба чітко сформулювати. Батькам бажано надати можливість повною мірою висловитися щодо обговорюваної проблеми. Усі аргументи батьків «за» і «проти» треба уважно вислухати. За необхідності в ході консультації можна організувати зустріч з фахівцями. Результатом консультації повинні стати чіткі рекомендації та пропозиції з обговорюваної проблеми.
Відвідування дитини вдома
Насправді, відвідування дитини вдома — найостанніший захід. Не всі батьки готові до того, щоб класний керівник турбував їх удома, однак якщо спільне шкільне життя ледве починається, слушний час вчитися бути разом. Викладач може прийти не тільки перевірити куточок школяра, але й привітати з днем народження, відвідати хвору дитину разом з її однокласниками, за потреби допомогти в хатній роботі. Застосовувати такі прийоми можна тільки тоді, коли вони викликані певними обставинами в житті учня. Проте останнім часом ми подекуди спостерігаємо ситуації насильства по відношенню до дитини. Діти в таких родинах почуваються вигнанцями, і при цьому далеко не завжди школа й класний керівник знають правду про родинні обставини. Якщо батьківському комітетові відомо про проблемні ситуації в родинах учнів класу, слід відвідувати такі сім'ї не кидаючи їх напризволяще.
На старшому ступені навчання неабиякою підтримкою в організації виховання учнів є консультації для батьків. Кожну консультацію або бесід класний керівник повинен ретельно аналізувати. Результати відвідуванні вдома, консультацій фіксуються в щоденнику класного керівника і є керівництвом до дії на наступних зустрічах з родиною.
Батьківський комітет класу
Велику роль у співпраці батьків учнів і класного керівника відіграє батьківський комітет класу. Від злагодженості та відповідальності роботі цього комітету залежить атмосфера класного колективу, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.
Добре організований батьківський комітет може виконувати в клас різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу: наприклад, організація конкурсів на кращий щоденник, зошит, рейдів-перевірок дбайливого ставлення учнів до свого портфеля , підручників чи письмового приладдя.
Особливе значення має участь батьківського комітету в днях відкрити; дверей класу та днях самоврядування.
Ще одна важлива функція батьківського комітету класу — допомога класному керівникові в позакласній роботі. Насамперед — організація та проведення батьківських уроків у класі, тобто надання можливості для творчості, імпровізації кожній родині. Під час батьківського уроку діти знайомляться із захопленнями конкретної сім'ї, дізнаються про цікаві традиції та звичаї, розширюють свій кругозір.
Крім таких уроків, батьківський комітет може допомогти класному керівникові в організації свят, екскурсій і поїздок.. Допомога батьківського комітету в розв'язанні проблем із відвідуванням театрів, музеїв, виставок є досить значною, усі ці заходи цікаві не лише дітям, але й самим батькам побачити свою дитину в незвичній обстановці, проаналізувати її поведінку ставлення до того, що відбувається, просто поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми.
Багато чого може зробити батьківський комітет для розв'язання господарсько-побутових питань класу: ремонт кабінету, меблів, харчування дітей у шкільній їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних і профілактичних норм — це й багато чого іншого може перебувати в компетенції батьківського комітету.
За певних обставин батьківський комітет має не лише право, але й обов'язок взяти участь у роботі школи з проблемними родинами: це і відвідування учнів удома, і профілактичні бесіди, і захист прав учнів у різних інстанціях.
Батьківський комітет обирається загальними зборами батьків з урахуванням пропозиції класного керівника та за ініціативи самих батьків.
Термін повноважень батьківського комітету — один рік, але за нагальної необхідності його може бути переобрано позачергово або подовжено його повноваження. Починаючи роботу із класом, класному керівникові слід попередити батьків про щорічне оновлення членства в батьківському комітеті. Треба наголосити також на тому, що робота в батьківському комітеті кожного з батьків дозволить усвідомити проблеми класного керівництва та активно брати участь у їх розв'язанні.
Зазвичай обов'язки в батьківському комітеті розподіляються між його головою, заступниками, які відповідають за окремі ділянки роботи, і скарбником.
Голова батьківського комітету організовує його загальну діяльність, разом із заступниками складає план роботи, допомагає класному керівникові під час підготовки та проведення батьківських зборів, представляє колектив батьків класу в батьківському комітеті школи.
За необхідності захисту прав учнів класу в правових структурах голова бере участь у них або у відвідуваннях проблемних родин, а також допомагає розв'язувати конфлікти в дитячому колективі. Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за результативність навчальної діяльності учнів класу, організовує участь батьків у шкільному житті дітей: відвідування уроків, днів творчості в класі та школі. Він допомагає класному керівникові придбати необхідні навчальні; посібники; обдарованим учням — у пошуку спонсорів для організації олімпіад, конкурсів і фестивалів.
Заступник голови батьківського комітету, який керує позакласною діяльністю за участю батьків, виконує різноманітну роботу. До його компетенції входить: залучення батьків до організації занять гуртків, секцій, батьківських уроків; організація спільних свят, походів, екскурсій, поїздок, розважальних заходів.
Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за господарську роботу в класі, організовує допомогу батьків у ремонті та оформленні класного кабінету, в придбанні предметів, необхідних для класного колективу
До обов'язків скарбника входить збирання коштів на потреби класу, складання кошторису витрат та звітності перед батьківськими зборами. Якщо в цьому є потреба, він виділяє з бюджету батьківського комітету кошти для заохочення учнів у межах програми «Обдаровані діти» або на видавничу діяльність (дитячий журнал класу, книжки-малята, написані учнями та їхніми батьками, ксерокопіювання необхідних наочних посібників).
Засідання батьківського комітету відбуваються два-три рази на чверть, однак за певних умов зустрічі можуть бути частішими.
Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя та графік засідань.
Орієнтовне положення про батьківський комітет класу
Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність якого спрямоване на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу.
Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.
До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.
Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.
Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківським! зборами.
Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету поза чергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.
Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.
Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігається в голови батьківського комітету.
Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні батьківського комітету школи або на засіданні ради школи.
Батьківський комітет класу зобов'язаний:
допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків; залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
впливати на формування культури батьківського спілкування;
за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;
висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;
дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.
Батьківський комітет має право:
брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу; допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників
разом із класним керівником відвідувати учнів удома;
бути присутнім на уроках і позакласних заходах;
висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
проводити бесіди з проблемними учнями;
підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини, за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.
Чітка та злагоджена робота батьківського комітету класу приносить неабияку користь. Школярі завжди раді тому, що їхні батьки присутні на уроках і позакласних заходах, спільних святах і походах, пишаються участю батьків у житті класу. Слід відзначити, що активна участь в класному житті батьківського комітету та батьків стимулює працездатність також і класного керівника.
Багато шкіл мають традицію проведення своєрідних творчих звітів про спільну діяльність батьківського комітету й класного колективу. Такі зустрічі проводяться наприкінці навчального року і є своєрідним підбиттям підсумків річної роботи. За формою звіти можуть відрізнятися: фільм про життя класу, КВК, фестиваль тощо. Головне — батьки та діти разом, дорослі наочно переконуються в досягненнях дітей за рік і радіють успіхам один одного.
Підготовка та проведення батьківських зборів у школі
Батьківські збори класу — це ефективна форма взаємодії батьків усього класу та класного керівника. Але часто можна спостерігати присутність на батьківських зборах п'ятьох-шістьох батьків із тривожно-відсутнім поглядом, які приречено чекають на свою долю, а педагог із задоволенням констатує негативні факти з життя дитячого колективу. Це призводить до того, що вже з початкової школи в батьків формується почуття тривожного очікування батьківських зборів, а на середньому ступені навчання батьки просто перестають відвідувати їх.
Як зробити збори цікавими й корисними для батьків, пізнавальними та просвітницькими? Цього можна досягти в разі, якщо із самого початку роботи з класом педагог формуватиме традиції проведення батьківських зборів.
Традиції підготовки та проведення батьківських зборів можуть урізноманітнюватися. Вони мають сприяти формуванню культури бути батьками, розвивати інтерес до проблем педагогіки та психології, надавати допомогу в подоланні різних проблем у вихованні власних дітей.
Доброю традицією батьківських зборів у школі є оформлення індивідуальних запрошень татам і мамам для участі в батьківських зборах. Запрошення можуть бути оформлені як поліграфічним способом, так і руками учнів, але завжди – за допомоги батьківського комітету. Головна мета таких запрошень на батьківські збори – завчасне повідомлення про них.
У запрошенні завжди повністю вказуються ім'я та по батькові обох батьків, день і година проведення зборів, тема, орієнтовні часові межі, контактний номер телефону, за яким можна одержати додаткову інформацію. Прочитавши ці рядки, хтось може сказати, що підготовка такого запрошення забере багато часу, однак саме такий підхід до організації, роботи з батьками допоможе сформувати повагу до професійної діяльності педагога, підкреслить значущість зустрічей учителів із батьками, стимулюватиме інтерес до школи та культуру батьківської взаємодії як один з одним, так і зі школою.
Такі запрошення можна щорічно збирати в архіві класу і прикрашати будь-яке свято, особливо фінал навчального року або свято закінчення школи.
Ще однією традицією батьківських зборів є ведення батьківських щоденників. Батьківський щоденник — це звичайний зошит, в якому батьки ведуть записи від першої зустрічі з класним керівником. Цей щоденник містить-висновки після батьківських зборів, побажання вчителям-предметникам і рекомендації класному керівникові щодо організації спілкування з їхньою дитиною. Батьки ведуть щоденник із великим задоволенням, якщо класний керівник пояснив їм важливість і значення для своєї роботи батьківських рекомендацій.
На першій сторінці щоденника батьки фіксують зріст і вагу своєї дитини під час вступу до першого класу; її інтереси і захоплення, улюблені книжки, пісеньки; позитивні та негативні якості характеру; улюблені ігри та промовки протягом навчання в різних класах.
Друга сторінка щоденника присвячена міркуванням батьків про майбутнє своєї дитини: якою вони хочуть її бачити, що прагнуть у ній розвинути, що хочуть їй побажати. Тут же батьки вказують прізвища людей, найбільш авторитетних і значущих у житті дитини. Іноді ці відомості допомагають розв'язати багато проблем, з якими доводиться стикатися, класному керівникові під час виховання дітей.
Наступні сторінки батьківського щоденника можуть бути присвячені змісту батьківських зборів: наприклад, сторінки «Народна мудрість про виховання», «Абетка педагогіки» та ін. Цілком доречно і необхідно знайомити батьків з виховними методиками на прикладах художньої літератури, відомих історичних і літературних персонажів. Абетка педагогіки — це робота з батьками над їх педагогічним і психологічним словником: що означає той чи інший термін, назва або поняття — усе це можна успішно аналізувати на батьківських зборах.
Обов'язкова сторінка кожного батьківського щоденника і батьківських зборів — сторінка радощів, її готує до кожних батьківських зборів для батьків класний керівник. На цій сторінці педагог фіксує досягнення дитини у навчанні та вихованні. Кожні батьківські збори починаються з того, що батьки одержують сторінку радощів, вкладають її у щоденник і працюють з нею упродовж усіх батьківських зборів. Класний керівник нагадує батькам уважно прочитати записи на сторінці радощів та поставити свої запитання під час зборів або після них.
Сторінка радощів допомагає батькам більше довідатися про ідеї дитини, звертає увагу родини на ті моменти, які батьки, можливо дещо занедбали через зайнятість або неуважність, фіксує досягнення дитини, яке формуються в родині та знаходять прояв у дитячому колективі.
Ведення батьківського щоденника допомагає бачити позитивний бік батьківської позиції, розвиває їхню інтуїцію і спостережливість. Через багато років такий батьківський щоденник може стати сімейною реліквією і довго ще служитиме в родині своєрідним педагогічним посібником з виховання дітей.
Цікавою традицією батьківських зборів може стати рубрика «Зелена лампа». З допомогою цієї рубрики легко програвати будь-які проблемні ситуації з життя класу, школи й окремих учнів. Імена учнів не називаються, ситуації трохи змінюються, батькам пропонується знайти оптимальний варіант розв'язання складної життєвої проблеми.
Традиції батьківських зборів можуть урізноманітнюватися, але головні в них — формувати культуру людського спілкування, створення сприятливої атмосфери для відвертої розмови, про свої радощі й туги за умови доброзичливості та підтримки співрозмовників. Така атмосферу не з'явиться на порожньому місці. Класному керівникові доведеться вчити цьому батьківський колектив на власному прикладі.
Разом із класним керівником батьківський комітет готує традиційні привітання батькам учнів до урочистих дат і вручає їх на батьківських зборах або надсилає поштою. Доречно, наприклад, привітати батьків з досягненнями у їхній кар'єрі: це не тільки приємна несподіванка, але й формування переконання в тому, що поруч з їхньою дитиною знаходиться небайдужий дорослий.
Доцільно започаткувати традицію рефлексії батьківських зборів. На завершення зборів батьки оцінюють їх значення, актуальність, корисність не тільки взагалі, але й для себе особисто. Рефлексія зборів може проходити в різних формах: це висловлювання батьків, видання «блискавки» оформлення колажу, інтерв'ю тощо.
Підсумкові батьківські збори можуть закінчуватися по-різному. Традиційними стають фотографії на пам'ять усіх батьків, нагородження батьків-активістів і помічників класного керівника і школи, створення класної книги пошани, до якої щорічно урочисто записуються прізвище батьків, без допомоги яких життя в класі було б нудним і нецікавим.
Усі наведені вище традиції батьківських зборів приживуться тільки тоді, коли в них зацікавлені дорослі. А їхня зацікавленість, у свою чергу пропорційна зацікавленості педагога.
До щоденника класного керівника
Батьківські збори повинні просвіщати батьків, а не констатувати помилки й невдачі дітей у навчанні.
Тема зборів має враховувати вікові особливості дітей.
Тема зборів має бути актуальною.
Збори мають носити як теоретичний, так і практичний характер: аналіз ситуацій, тренінги, дискусії тощо.
Збори не повинні обмежуватися обговоренням і осудом особистостей учнів.
Класний керівник повинен не моралізувати, а спілкуватися з батьками, давати їм можливість висловлювати свою думку під час батьківських зборів, а не після них.
Батьківські збори не повинні тривати довго: головним у їхньому змісті є чіткість, лаконічність, системність.
Кожні батьківські збори мають надавати батькам корисну інформацію, яку можна використати для користі дитини (нові гуртки і секції в школі, клуби, дитячі громадські об'єднання й організації, служби 808 тощо).
У ході зборів класному керівникові слід зважати на присутність батьків, з'ясовувати причини відсутності окремих батьків.
Якщо класного керівника заздалегідь повідомлено про відсутність батьків на зборах, йому відразу треба призначити з ними час та дату індивідуальної зустрічі.
Готуючись до батьківських зборів, класному керівникові слід складати їх програму і перелік питань для обговорення. Це допоможе уникнути зайвих питань з боку батьків і заощадить час зборів для висвітлення більш важливих тем.
Поточними питаннями батьківських зборів можуть бути:
· зовнішній вигляд учнів, родинні традиції дотримання санітарно-гігієнічних норм;
· харчування учнів;
· надання матеріальної допомоги учням класу з незаможних родин;
· організація скарбнички класу;
· функціонування гуртків і секцій та відвідування їх учнями;
· ставлення батьків до пропусків уроків учнями з поважної причини чи без неї;
· стан ведення учнями зошитів і щоденників;стан шкільних підручників;

· ставлення батьків до участі дітей у позакласних заходах.
Осінь – чудова пора. Любить осінь дітвора
Мета:
·        формування предметних компетентностей:
розширювати знання дітей про пори року, їх особливості, прикмети. Познайомити з етимологією назв місяців. Прищеплювати учням любов до рідного краю, здатність відчувати красу і гармонію навколишнього світу, повагу до народної мудрості. Розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу, пам’ять, зв’язне мовлення; сприяти духовному розвитку дітей. Виховувати любов до рідного краю.
·        формування ключових компетентностей:
загальнокультурної: розвивати допитливість, цікавість, бажання більше знати про пори року; виховувати інтерес до творчості, розвивати естетичні та художні здібності;
соціальної: вдосконалювати вміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами в парі та в групі, виконувати різні ролі;
екологічної: вчити вмінню розумно та раціонально використовувати природні ресурси, піклуватися про природу рідного краю;
здовязбережувальної: сформувати навички здорового способу життя, вчити дотримуватися правильного і здорового  харчування;
громадянської: заохочувати дітей до творчості, до активної участі у позакласній діяльності.
Обладнання. Костюми для дітей: осені, осінніх місяців, грибів, овочів, українські костюми. Макети дерев, кошики з дарунками осені, аудіо записи українських пісень та танців, мультимедійні засоби, аудіозаписи пісень.
Хід свята
Учитель. Дуже раді ми вітати всіх запрошених на свято
         А яке саме свято? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку:
         Пані вродлива і жовтокоса
         Йде по землі і жовтіють покоси.
         Там, де ступа, виростає грибочок
          Й ховає мерщій капелюх під листочок.
          Чоло прикрашає вінок із калини,
          Вплетені в нього айстри, жоржини.
          Птахів сумовито вона проводжає
          У вирій далекий із рідного краю.
          Щедрі дарунки дарує вона.
          Що це за пані така чарівна? ОСІНЬ
-         Чи любите ви цю пору року?  За що?
Послухайте за що діти люблять осінь.
Учень. Сонце низько чи високо,
Посила землі уклін,
З ним приходять пори року
І приносять безліч змін.
Учень. Осінь – багряна. Літо – барвисте.
Весна – це красуня в зеленім вбранні.
Зима – синьо-біла, морозно-срібляста,
Та кожна із них до вподоби мені.
Учень.  Відкриваємо ж завісу, ненароком.
Зазирнемо у чотири пори року.
Починаємо з осені.
Вона тоді буває чарівна,
Коли стає золотокоса.
Отож заглянемо ми в осінь!
Учитель. Давайте сьогодні завітаємо до чарівниці, чаклунки осені...

Пісня “Осінь у лісі”

Учень.  Як швидко літо промайнуло!
Прийшла осіння пора,
Немов на крилах проминуло
Кохане літечко з двора!
Учень.  Садок марніє потихеньку,
Пожовклі падають листки,
Вітрець не віє вже тепленько,-
Жене похмурії хмарки.
Учень.  Посох горошок на городі,
Мачок вже цвіт давно згубив,
Високий соняшник на грядці
Журливо голову схилив.
Учень. Дні коротшають потроху,
Відцвіта міжхмарна просинь.
В край наш з дальньої дороги
Завітала рання осінь.
Учень.  Ой, як гарно навкруги!
В золоті сади, луги.
Хто їх так розмалював?
Одяг хто подарував?
Учень.  Уночі, як нам не спиться,
Ходить, чув я, чарівниця.
Ходить садом, полем, гаєм,
Все у шати одягає.
І сама вся в золотому,
У намисті дорогому,
Як лише чого торкнеться,
Так те золотом й наллється.
Учень.  Хто ж красуня та чарівна?
Чи то фея, чи царівна?
Учень.  Осінню красуня зветься.
Де ж вона, де їй живеться?
Учень.  Кажуть, в ліс помандрувала,
Бо роботи там чимало.
Не сама пішла, з синами,
Полем, садом і лугами.
Учень.  Красуня-осінь, славна чарівниця,
Милуємось з її краси.
Які веселі фарби! Подивіться!
Поклала осінь на ліси й гаї!
Учень.  Золота красуня – осінь чарівниця!
По землі ступає, золотом іскриться.
В жовте і в червоне листячко фарбує,
І картини дивні, чарівні малює.
Учень.  Листячко дубове,
Листячко кленове,
Жовкне і спадає
Тихо із гілок.
Учень.  Вітер позіхає,
В купу їх згортає
Попід білу хату
Та на моріжок.
Учень.  Айстри похилились,
Ніби потомились,
Сонечка немає –
Спатоньки пора.
Учитель. За вікном уже відлітають у вирій останні журавлині ключі, в прощальному танку кружляє багряне листя, облітаючи з дерев. Надворі осінь. Прекрасна, чудова пора!  Давайте ж і ми покличемо в гості Осінь!
Всі учні. Осінь! Осінь! В гості тебе просим!
(Виходить учениця в костюмі осені.)
Осінь.  Я – красуня Осінь,
До вас прийшла на свято
І золотих листочків
Вам принесла багато.
Не сама до вас прийшла ,
Я синочків привела!
Учень.  У південний край землі
Відлітають журавлі.
Знов лункий шкільний дзвінок
Нас покликав на урок.
Як цей місяць звати?
Прошу відгадати. (Вересень).
Вересень. У  серпанку  павутини
               Білі  ниточки  снуються .
               Вже  тумани  по долині
               У  ранкову  пору  в’ються .
               Вересневе  небо  синє
               І  сади  ще  пахнуть  літом ,
               В  палісаднику  жоржини ,
               Розгорілись  дивоцвітом .
               Літа  двері  закриває
               Юний  вересень – школяр .
               Червоні  грона  калинові
               Осінь  хилить  на  буквар .
Моя назва походить від рослини верес, яка поширена в Україні. І про мене кажуть:
Учень.  Вересень – румянець,
              Трусить груші у садку.
              То теплом усіх зігріє,
              То студений дощик сіє,
               А в полях  порожніх, чорних
               Висіва озимину.
Жовтень . Вересню , тобі спасибі ,
               Що  врожай  зібрав  без  втрат .
              Я  прийшов  тебе  змінити ,
             Бо  я – жовтень , я  твій  брат .
             Фарби , жовту  і  червону ,
             У  відерцях  я  збовтав  уже
             І  навколо  все  зелене
             В  золоте  розфарбував .
             Обсипаю  жовте  листя
             Із   дерев  я  і  кущів ,
             І  вони  усі  принишкли
             Від  рясних  моїх  дощів .
Жовтень. Моя назва походить від того, що я все навколо роблю жовтим.
Учень. Ходить жовтень по краю,
            Гонить птахів до раю.
            Весь врожай він вже зібрав
            І в комору заховав.
Листопад. Із  дерев  все  більше  листя  облітає ,
                    По  траві  уже  тихо  листопад  ступає .
                    Білі  хмарочки  десь  щезли ,
                    Вода  в  калюжах  підмерзає ,
                    У  небесній  високості
                    Вітрюган  гуляє .
Листопад. Моя назва походить від того природного явища, яке можна спостерігати наприкінці осені, коли опадає осіннє листя.
Учень. Листопад зимі ворота відчиняє,
             Уриває дні, а ночі накликає,
              І хоч він зовсім зовсім нелютий,
             Та спита, чи вдягнений, чи взутий.
Осінь. Мої синочки з вами разом зібрали дуже багатий урожай. У коморі все сховали, щоб взимку ми мали свіжі овочі та фрукти, у яких збережеться багато вітамінів і часточка літа.
Учень.  Осінь щедра, працьовита,
Збирає добрий урожай!
І від краю і до краю,
Від двора і до двора
Золотого урожаю
Знов до нас прийшла пора!
Осінь.   Прийшла пора збирання урожаю,
Тому й погоду  гарну я тримаю,
Аби устигли хлібороби славні
Із щедрих нив у цей погожий час
Позвозити весь урожай в комори –
Нехай собі лежить там про запас.
Учень.  Восени всі збирають овочевий урожай
І радіють йому після праці плідної.
І ми тебе, Осінь, стрічаєм багатим урожаєм.
Подивись! Тут праця наших батьків.
І ми їм допомагали.
Врожай ростили і збирали.
Осінь.    Гарний урожай! Уродило густо!
              Тут і морква, і картопля, і капуста.
              Та стривайте! Поміж ними наче
              Зав`язалась суперечка.
Огірок. Я найзеленіший,
Я щойно з городу.
І я не просто – шляхетного роду.
Огірочком звуся я ,
Мене полюбляє кожна сім`я.
Картоплинка. Нас звуть картоплинками.
Ми смачні у страві,
Посідаєм чільне місце
У своїй державі.
Редиска. Я - рум`яна  редиска.
Уклонюсь вам низько-низько.
Я хвалить себе не стану,
Бо про мене кожен знає.
Буряк. Дайте мені слово! Вислухайте всі!  Знаменитий український борщ не обійдеться без мене. А салат! А вінегрет! Кращого за буряк овоча нема. Їж, смакуй та інших пригощай!
Морква. Ми морквинки невеличкі,
І зелені у нас гички.
Дуже добре ми дозріли,
Бо на сонці гички гріли.
А хто п`є моркв`яні соки,
У того рум`яні щоки.
Помідор. Хоч я не стрункий
І на зріст невисокий,
Та маю червоні гладесенькі щоки.
Я круглий, лискучий,
Геть чисто сеньйор,
Та й кличуть мене всі
“Сеньйор Помідор”.
Гарбуз. Ми – з гарбузової родини,
А виростаєм для людини!
За те  нас люблять і шанують,
Що різні страви з нас готують!
Осінь. Суперечку  потрібно припинити. Сперечатись недоцільно. Хтось начебто стукає. Та це ж лікар Айболить.
Лікар. Ну, звичайно, це я. Добрий день, друзі! А про що це ви сперечались?
Морква. Хто з нас, овочів, найкорисніший і найсмачніший. Хто при всіх хворобах надасть людям допомогу.
Лікар. Усі овочі чудові,
Їх вживають для здоров`я,
Щоб здорові ви були,
Всі вони для вас зросли.
Кожен смак і користь має
Людям  сили добавляє.
Пам`ятайте, любі діти!
Овочі (разом). Треба овочі любити!
Пісня «Щедрий урожай»
Осінь.    На полі ви вже побували,
               Побачили, що урожай зібрали.
               На полі все навкруг чорніє,
               Озимина лиш зеленіє.
               З синами ми вас всі вітаєм,
               Тепер до лісу тихо вступаєм.
Учень.    У лісі тихо листя шарудить,
               Багряні, жовті, золоті листки,
               З-під них то там, то тут –
               Поглянь на мить –
               Гарненькі визирають вже грибки.
Пєса «Хвалилися гриби»
Боровик. Я – гриб –боровик, маскуватися звик.
                Мусиш ліс обійти,
                Щоб мене знайти.
                А кому знайти удасться,
                Знай, тому всміхнулось щастя,
                Бо смачнішого нема
                Між грибами усіма.
Печериця. По-нашому – я печериця,
                А по-французьки – шампіньйон.
                Хоч куцонога, блідолиця,
                Але витримую фасон.
                Засмажите мене в сметані,
                Й куди тому боровику!
                Мене шукайте на світанні
                У лісі, полі, у садку.
Сироїжка. Я – сироїжка, біла ніжка,
               У різний колір чепурюсь.
               Така тендітна, така я ніжна,
               У руки візьмеш – і кришусь.
               Хоча кришусь, хоча тендітна,
               А, кажуть, дуже апетитна.
               Хто куштував хоч раз мене,
               Забачить в лісі – не мине.
Лисички. Ми, лисички, жовті личка,
              Ростом зовсім невеличкі.
              Не червиві, дуже чисті,
              Не ховаємося в листі.
              Хто на слід наш натрапляє,
              Повен кошик назбирає.
              Нас шукайте у низинці.
Рижик. Я, рижок, сурмлю в ріжок,
              Корінець дірчастий.
              На мені капелюшок
              Червоно-смугастий.
              Не боюся я дощу,
              Кожну крапелиночку
              Через себе пропущу,
           Ніби через лієчку.
           Обійдіть все царство грибне, --
           Хто ще здатний на подібне?
Опеньки. Ми опеньки.
                  Ніжки тоненькі.
                  Шиї, мов цівки.
                  Круглі голівки.
                  А як більші виростаєм, -
                  Парасольки розкриваєм.
Мухомор. Я мухомор, я людомор,
                   Червоний, наче помідор.
                   Кашкет цяцькований, розлогий,
                   А сам – стрункий і довгоногий.
                   Серед урочища грибного
                   Не знайдеш красеня такого.
                   Та я отруйний, пам’ятай.
                   Мене побачиш – обминай.
Пісня «Про гриби»
Учитель. Діти, давайте подякуємо Осені та її синочкам за ту красу, яку вони нам подарували, за щедрі осінні дари, за рясний листопад.
    Адже, осінній листопад надзвичайно важливий у житті природи, бо опале листя є добривом та запобігає замерзанню коренів.
    Я заклинаю, діти вас, любіть природу
    І землю рідну – нашу Батьківщину.
    Бо все довкола, і моря, і ріки,
    І степ широкий, і гаї зелені,
    То все в одному слові – Україна.
Осінь. Іду від вас з любов ю в серці.
            Причарували ви мене,
            Але зустрінемось вже скоро,
            Як тільки літечко мине.
      -До побачення, любі діти!!!
Всі: До побачення, Осене!!!
Учитель. Ось і минула ще одна пора року, але ж не сумуйте, адже наша            земля прекрасна в усі пори року!
         Буває часом сліпну від краси.
         Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,-
         Оці степи, це небо, ці ліси,
         Усе так гарно, чисто, незрадливо,
         Усе як є – дорога, явори,
         Усе моє, все зветься Україна.
         Така краса, висока і нетлінна,
         Що хоч спинись і з Богом говори...
         Україно! Ти для мене диво!
     І нехай то осінь, чи весна,
     Стану пред тобою на коліна,
     Бо таких як ти ніде нема.
          Україно! Ти для мене диво!
          І нехай пливе за роком рік,
          Буду, мамо, горда і вродлива,
          З тебе милуватися повік!
Пісня «Наша осінь щедра, наша осінь мила» 


Немає коментарів:

Дописати коментар